Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Nergens ligt circulariteit meer voor de hand dan bij organische (rest)stromen en duurzame energie. Voor ons en onze opdrachtgevers is circulariteit dan ook een tweede natuur. Ingenia ondersteunt bij ontwikkeling van nieuwe concepten aan de hand van bewezen processen.