Business plan

Ingenia kan u ondersteunen bij het opstellen van uw business plan, zowel voor interne fiattering (directiebesluit) als externe financiering. Wij bieden onze diensten aan voor het realiseren van diverse hoofdstukken in uw business plan. Ingenia benadert het business plan altijd vanuit een technische c.q. technisch-economische invalshoek.

Markt- en concurrentieanalyse Welke partijen zijn relevant voor het project. Dit betreft dan zowel de leveranciers van de grond- of brandstoffen als de afnemers van uw producten en/of de energie (warmte, gas, elektriciteit). Welke alternatieven hebben deze partijen? Nu en in de toekomst? Is er sprake van een groeimarkt? Is er sprake van een verdedigbaar (lange termijn) concurrentievoordeel? Welke drempels zijn te verwachten? Hoe groot is de markt en welk aandeel wordt veroverd?
Productie en logistiek Wat gaat u maken en op basis waarvan? Welke producten en wat zijn hun eigenschappen? En wat voor grondstoffen? Welke installaties zijn nodig voor uw project? Kunt u sommige zaken beter uitbesteden? Welke logistieke aspecten komen aan bod? Wie doet de bedrijfsvoering en het onderhoud?
Organisatie Wat is de impact op uw organisatie? Welke organisatievorm is aan te bevelen? Hoeveel tijd vergt het project van uw medewerkers?
Risico’s en gevoeligheden Welke technische en economische risico’s kleven er aan het project? Waar komen deze vandaan en waarop hebben zij invloed? Hoe kunnen deze risico’s worden beperkt? Wat zijn worst case en best case scenario’s? Technisch? Financieel?
Investeringen, exploitatie en rentabiliteit Wat zijn de noodzakelijke investeringen in installaties en gebouwen? Wordt het voornemen als bedrijfsactiviteit of als separaat project gezien? Het financieel rendement wordt aangetoond met projecties, zoals winst-en-verliesrekeningen en cashflowprognoses. Ingenia voert hiertoe diverse berekeningen uit, zoals eenvoudige terugverdientijd, IRR (Internal Rate of Return) en Netto Contante Waarde (NCW).
Subsidies en fiscale voordelen Ingenia heeft ruime ervaring met het aanvragen en verwezenlijken van subsidies voor investeringen (diverse regelingen van AgentschapNL en diverse regionale en provinciale fondsen) en exploitatie (o.a. SDE+). Daarnaast zijn er nog fiscale mogelijkheden (o.a. EIA, MIA, VAMIL en WBSO).