BSc Stage- of afstudeerplaats

 

Onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op thermochemische conversieprocessen waarmee afval en reststromen worden omgezet in bio-oliën, waarbij de relatie tussen de procesparameters (o.a. temperatuur, verblijftijd) en de materiaaleigenschappen wordt onderzocht. Hiervoor is er een pilotreactor beschikbaar.

 

Doel

Het opstellen van een praktijkmodel op basis van praktijkexperimenten waarmee de fysische eigenschappen van de bio-oliën wordt gekoppeld aan het productieproces.

 

Opleiding

HBO Chemische Technologie, Chemie of Bio-Based Technology

 

Deelgebieden

Bio-based materials, procestechnologie, fysische scheidingsmethoden, chemische analyse, reologie.

 

Periode

Tweede helft van 2018 of eerste helft van 2019.