Biowassers & biotrickling filters

Biowassers zijn een variant op gaswassers, waarbij de uit de lucht te verwijderen (geur)stoffen worden opgelost in een continu recirculerende waterstroom. Aansluitend worden deze stoffen door micro-organismen afgebroken, zodat het water steeds opnieuw kan worden gerecirculeerd.

 

In een biotrickling filter (bijvoorbeeld voorzien van lavastenen) wordt doorgaans minder water gerecirculeerd of soms periodiek. Daarmee opereert een biotrickling filter feitelijk tussen een biowasser en een biofilter.

 

Biowassers en biotrickling filters zijn ten opzichte van biofilters beter geschikt voor hoge(re) concentraties en belastingen. Ook kunnen afbraakproducten van zwavel- en stikstofhoudende verbindingen worden afgevoerd, waardoor de activiteit van de micro-organismen

 

Ingenia is ervaren met het ontwerpen van nieuwe en het optimaliseren van bestaande biowassers en biobtrickling filters. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook de adequate bewaking tijdens de bedrijfsvoering, zoals zuurgraad (pH), geleidbaarheid, zuurstof, temperatuur, nutriënten en sporenelementen.

 

Problemen bij de bedrijfsvoering vloeien vaak voort uit een keuzes die gemaakt zijn voor de ontwerpcriteria, veranderende procescondities en/of suboptimale bedrijfsvoering.

 

Ingenia biedt:

  • Quick scans voor het identificeren van problemen bij de bedrijfsvoering.
  • Ondersteuning bij optimalisatie
  • Pilot proeven met een mobiele unit op locatie
  • Ontwerp en engineering
  • Leveranciersselectie- en beoordeling
  • Bouwbegeleiding
  • In bedrijf name
  • Onafhankelijke expertise bij klachten of disputen met leveranciers