Analyses van biomassa, (bio)brandstoffen en afval

De borging van de kwaliteit van biomassa, secundaire brandstoffen en (recycle)hout voor energietoepassingen is van toenemend belang. Dit geldt met name bij de toepassing van deze alternatieve brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de productie van bijvoorbeeld cement en kalk.

Pakket Omschrijving
NTA 8203

Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), opgesteld door NEN, heeft betrekking op de specificatie en classificatie van vaste secundaire brandstoffen die in installaties kunnen worden mee- of bijgestookt voor nuttige toepassing.

Deze standaard is weliswaar ingetrokken, maar de technische inhoud is natuurlijk niet veranderd. Analyse volgens dit pakket geeft nog steeds een goede weergave van de kwaliteit van secundaire brandstoffen.

Combi-pakket Het combi-pakket omvat zowel het NTA 8203 als het RAL GZ 724 pakket en is aangevuld met een groot aantal extra parameters zoals elementen- en as-analyse.
RAL GZ 724 De RAL GZ 724 (Gütesicherung Sekundärbrennstoffe) wordt door de meeste Duitse overheden, energiebedrijven en cement- en kalkovens toegepast. Dit is de Duitse en  uitgebreidere variant van de NTA 8203.
Altholz Verordnung Dit pakket omvat alle parameters die conform de Duitse Altholzverordnung onderzocht moeten worden voor recyclehout.
Houtpellets en briketten De toepassing van houtpellets en briketten voor (stads)verwarming en elektricteitsopwekking heeft de laatste jaren een belangrijke vlucht genomen. Ingenia analyseert voor u of uw pellets voldoen aan de DIN+, EN+, NEN 14961-2 of andere normen.

Ingenia biedt, als exclusief vertegenwoordiger van GBA in Nederland – snel en betrouwbaar – volledig geaccrediteerde analyses aan. De laboratoria zijn ISO 17025 geaccrediteerd en de analyses worden volgens strikte internationaal erkende normen (EN, ISO, DIN, …) uitgevoerd. Voor de analyse van secundaire brandstoffen is GBA gecertificeerd volgens RAL GZ 724 en worden er tevens analyses volgens de Altholzverordnung aangeboden.

 

Naast het verzorgen van de analyses en de rapportage is Ingenia ook ruim ervaren met het opstellen van monsternameprotocollen en het nemen van monsters van diverse stromen. Alle monsternemers van Ingenia zijn in het bezit van VCA-certificaat en een ruime uitrusting, zodat het nemen van monsters onder vrijwel alle omstandigheden mogelijk is.