De productie van biogas voor energietoepassingen biedt veel mogelijkheden, zoals elektriciteitsopwekking in WKK’s, productie van stoom of groen gas.

Biogas wordt gevormd uit organische reststromen door vergisting met methanogene bacteriën, meestal onder mesofiele
(ca. 30-35°C) of thermofiele (50-55°C) condities. De opbrengst, samenstelling en kwaliteit van het biogas is afhankelijk van een aantal factoren. Om het hoogste (economische) rendement te halen uit de organische reststromen, heeft Ingenia de mogelijkheid om op kleine of grotere pilotschaal (1 tot 200 liter) vergistingsprocessen te optimaliseren. Uiteraard kan Ingenia alle relevante parameters van zowel het vergistingsproces als de biogaskwaliteit meten.