Biofilters

Biofilters worden overwegend toegepast bij geurbestrijding of beperking van emissies van koolwaterstoffen. In een biofilter wordt de lucht door een gepakt bed geleid dat doorgaans bestaat uit een natuurlijk dragermateriaal zoals boomschors, wortelhout en/of houtsnippers waarop micro-organismen groeien die de (geur)stoffen afbreken.

 

Biofilters lenen zich bij uitstek voor continue processen, waarbij enige mate van fluctaties in debiet en concentraties mogelijk zijn.

 

Veel voorkomende vraagstukken tijdens de ontwerpfase en de bedrijfsvoering zijn geassocieerd met onder andere:

  • Definitie van de juiste ontwerpcriteria (o.a. debiet, concentraties, samenstelling, temperatuur, luchtvochtigheid, …),
  • Voorkoming van problemen in de vochthuishouding, zoals uitdroging, uitspoeling of oververzadiging met water,
  • Voorkeursstroming, waardoor onbehandelde lucht vrijkomt
  • Verzuring en de-activatie als gevolg van te hoge opbouw van zouten zoals afbraakproducten van zwavelcomponenten en stikstof (o.a. ammoniak),
  • Levensduur van filtermateriaal.

 

Ingenia biedt onafhankelijke expertise op het gebiedt van biofilters.