Bio-ethanol

Bio-ethanol is hét groene alternatief voor benzine. De marktvraag naar ethanol neemt spectaculair toe als gevolg van de EU verplichting om in 2010 minimaal 5,75 % en 2020 zelfs 10 % van de brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen. Voor de EU-27 betekent dit in 2010 een behoefte aan circa 10 miljoen ton in; 2020 is dat bijna het dubbele.

De markt voor bio-ethanol bestaat uit een aantal deelmarkten:

E5 Dit is de grootste markt, omdat zonder aanpassing van de auto, tot 5 % ethanol in benzine wordt gemengd. Alle EU lidstaten hebben hiervoor de wetgeving aangepast.
E10 Op dit moment is E10 in de EU alleen verkrijgbaar in Frankrijk. Dit is dankzij speciale wetgeving die de Franse overheid heeft gelanceerd waarbij Frankrijk een voorschot neemt op het streven van de EU om in 2020 tenminste 10 % bio-ethanol bij te blenden.
E85 E85 is een mengsel van 85% ethanol en 15 % benzine voor toepassing in flex
fuel auto’s
ETBE  ETBE (ethyl-tertiair-butyl-ether) dat aan benzine wordt toegevoegd als loodvervanger. ETBE kan tot 15 % worden toegevoegd aan benzine.

1e, 2e en 3e generatie bio-ethanol 
Ethanol wordt al eeuwen geproduceerd uit suiker- en zetmeelhoudende grondstoffen (zogenaamde 1e generatie bio-ethanol). Ingenia is met name gespecialiseerd in de productie van bio-ethanol uit reststromen en niet primaire grondstoffen (2e en 3e generatie). De verwachting is dan ook dat op korte tot middellange termijn ook cellulose en lignine als grondstof commercieel aantrekkelijk worden. Bij zetmeelhoudende grondstoffen wordt het zetmeel eerst met enzymen omgezet in suiker (maischen). Daarna worden de suikers door fermentatie met gisten omgezet tot ethanol (alcohol). Afhankelijk van het suiker of zetmeelgehalte is het ethanolgehalte daarna typisch 7-14 %. Door destillatie wordt de concentratie verhoogd naar ca. 96 %. Met moleculaire zeven of membranen kan ethanol volledig ontwaterd worden tot 99,7 % of meer. Het is dan geschikt als brandstof.

34253

Maximale energie- en grondstoffen efficiency 
De productie van ethanol vergt energie voor destillatie en ontwatering. Ingenia heeft slimme concepten ontwikkeld waarbij energie- en grondstoffenefficiency maximaal zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de combinatie (co-)vergisting en/of ethanolproductie met gebruik van  industriële) restwarmte. Ook is Ingenia nauw betrokken bij de ontwikkeling van alternatieve processen voor 2e en 3e generatie bio-ethanol.

 

R&D naar de productie van 2e generatie bio-ethanol
Ingenia heeft in eigen laboratorium de mogelijkheden om 1e en 2e generatie ethanol te produceren. De productie van 2e generatie ethanol uit reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en houtachtige biomassa (lignine, cellulose) is een van de speerpunten van de onderzoeks en ontwikkelingsactiviteiten van Ingenia. Daarbij wordt nauw samengewerkt met vooraanstaande universiteiten in Nederland en België.

 

Ingenia verzorgt uw ethanolprojecten van A tot Z:

  • quick-scans en haalbaarheid
  • (basis)ontwerp
  • ontwerp, budget en leverancierselectie
  • vergunningaanvragen