Brandstoffen voor transport uit biomassa en reststromen

Biobrandstof is een verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa. Biobrandstoffen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand kunnen rekenen op toenemende interesse van het grote publiek en vanuit wetenschappelijke hoek. Ze vormen een hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad eindig is.

2e generatie biobrandstoffen
Ingenia specialiseert zich met name op de productie van 2e generatie biobrandstoffen. Tweede generatie biobrandstoffen zijn niet aan voedsel gerelateerd en kunnen worden gemaakt uit (organische) reststromen uit de levensmiddelenindustrie of uit plantaardige afval zoals de oneetbare gedeelten van voedselgewassen of hout.

 

Blenden
Het blenden van biobrandstoffen is niet alleen voorbehouden aan grote oliemaatschappijen, juist met de inzet van tweede generatie biobrandstoffen ontstaan kansen voor blenden op kleinere schaal zoals onder andere depothouders of producenten van biodiesel of ethanol.

34261