Biobased producten op basis van organische reststromen

In de bio-based economy – oftewel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen centraal. Biomassa kan bestaan uit plantaardige en dierlijke restproducten. Non-food toepassingen zijn bijvoorbeeld transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte.

 

Ingenia biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een rol te verwerven in de biobased ecomomy. Het opwaarderen van (organische) reststromen is een van de specialismen van Ingenia.