Voorbeeldprojecten biobased

Ingenia biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een rol te verwerven in de biobased ecomomy. Het opwaarderen van (organische) reststromen is een van de specialismen van Ingenia.

46956

Bio-based bloempot
In opdracht van bietencooperatie CSV COVAS, ontwikkelde Ingenia een bloempot op basis van suikerbieten. De bloempot is volledig biologisch afbreekbaar. De suikerindustrie is al jaren actief op zoek naar alternatieve verwaardingsroutes voor reststromen uit het productieproces. Door gedeeltelijke verwerking van reststromen uit het productieproces tot enerzijds energieproducten (via vergisting) en anderzijds veevoeding is de suikerindustrie feitelijk al jaren voorloper op het gebied van innovatieve oplossingen voor de reststroomproblematiek. Recente ontwikkelingen in de maatschappij (met name de cascaderingsmethodiek) en technologieontwikkelingen (hightech processing) hebben ertoe geleid dat de suikerketen momenteel overtuigd is van kansen op een meer hoogwaardige toepassing van met name de bietenperspulp. Door biochemische technologie toe te passen ontstaat er een daadwerkelijke hanteerbare verwerking. Het doel van het project is om door samenwerking in de gehele keten een reststroom dermate te processen dat het uiteindelijk verwerkbaar is tot bloempotten danwel substraattrays voor de tuinbouw en de consumentenmarkt.

34393

Haynest biologisch afbreekbare verpakking
Haynest® is een Nederlandse vinding die werd ontwikkeld om CO2 belastende verpakkingsmaterialen zoals piepschuim (EPS), poly-urethaan (PUR), poly propyleen schuim (PPS) te vervangen. Haynest® is een volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal. Duurzaamheid van grondstoffen, energieverbruik bij productie en duurzame eindverwerking staan bij haynest® hoog in het vaandel. Haynest® is ontworpen volgens de cradle-to-cradle filosofie en is duurzaam. De grondstoffen van haynest zijn hierop zorgvuldig geselecteerd. De energieconsumptie bij de productie van haynest® verpakkingsmaterialen is laag. Haynest® is volledig composteerbaar.

 

Haynest® kan bestaan uit verschillende materialen, maar bestaat altijd uit twee hoofdcomponenten: een structuurmateriaal (vezel) en een bindmiddel. Zowel de vezel als het bindmiddel zijn volledig biologisch van oorsprong. De volgende combinaties van vezels worden onder andere toegepast: gras, stro, vlas en riet. De bindmiddelen zijn gebaseerd op bijproducten uit bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie en gebaseerd op suikers, zetmelen of cellulose. De grondstoffen van Haynest® zijn duurzaam. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van producten die niet speciaal voor de verpakking worden gemaakt, maar van organische reststromen zoals (berm)gras en stro. De bindmiddelen zij ook gebaseerd op bijproducten en worden niet speciaal opgewerkt.

Biobased

Bio-based foam uit reststromen
Piepschuim of EPS (Expanded PolyStyrene) is een kunststof die op grote schaal wordt toegepast en geproduceerd wordt uit fossiele grondstoffen: olie. EPS wordt onder meer gebruikt in piepschuim voor verpakkingen. EPS is niet biologisch afbreekbaar en valt ook niet uit elkaar onder invloed van zonlicht en is vanwege het grote volume economisch moeilijk te recyclen. Het zeer volumineuze EPS heeft een zeer laag soortelijk gewicht waardoor het gescheiden inzamelen en/of sorteren van EPS economisch niet aantrekkelijk is. Industriele reststromen uit o.a. de aardappel-, vlees- en groenteverwerking bevatten nuttige biopolymeren zoals zetmeet, cellulose, suikers en vormen met plantaaridge olien (o.a. gebruikt frituurvet) of bijproducten uit de biodieselproductie (o.a. glycerine) een ideale basis voor de productie van goedkope alternatieven voor biopolymeren. Ingenia ontwikkelde samen met de TU Eindhoven hier een schuimtechnologie voor.

34260

Kunstmestvervangers uit digestaat en andere reststromen
Minerale meststoffen met name fosfor, kalium en stikstof worden steeds schaarser. Dit geldt in het bijzonder voor fosfor. Fosfor wordt gewonnen uit fosforiet, een uniek en onvervangbaar gesteente. De reserves worden steeds schaarser: de verwachting is dat de vraag voor 2035 het aanbod zal overschrijden. Digestaat uit vergistingsinstallaties maar ook slibben afkomstig van o.a. waterzuiveringen van de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn schoon, en rijk aan waardevolle mineralen (onder ander fosfor, stikstof en kalium). In combinatie met de kalium- en forsforrijke assen van een bio-energiecentrale kunnen kunstmestvervangers worden gemaakt.

55769

Duurzame materialen & duurzaam materiaalgebruik
Het gebruik van materialen en grondstoffen in de industrie kan op twee manieren verduurzamen:

  1. het duurzamer gebruiken van bestaande grondstoffen en
  2. de toepassing van duurzame materialen of duurzame processen

Ingenia heeft ruime ervaring met het verduurzamen van materialen in de industrie en het midden- en klein bedrijf.