Voorbeeldprojecten bio-energie

Ingenia heeft ruime ervaring met een keur aan bio-energie projecten. Of het nu gaat om haalbaarheidsstudies, technologiekeuzes of het ontwerp en lay-out van installaties: bij Ingenia bent u steeds aan het juiste adres.

34181

Bio-energie centrale Treurenburg
Met vijf locaties verspreid over ’s-Hertogenbosch was de Afvalstoffendienst versnipperd bezig. Op Treurenburg komt een nieuwe centrale vestiging waarin milieustraat, overslaghal, depot en centraal kantoor samenkomen. Op deze nieuwe locatie komt een bio-energiecentrale te staan met een vermogen van 1,6 MW. Deze centrale levert warmte aan de Afvalstoffendienst zelf maar ook aan 13 naastgelegen bedrijven. Het hout is afkomstig van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zelf.Ingenia begeleidde de gemeente ‘s-Hertogenbosch van A tot Z.

 

In Juni 2008 werd de haalbaarheidsstudie afgerond en na accoord door de gemeenteraad ontving Ingenia in Oktober 2008 de opdracht voor het maken van het ontwerp alsmede het opstellen van de bestekken ten behoeve van de openbare aanbesteding. Het project werd in twee percelen aanbesteed: het warmtenet (met tijdelijke warmtevoorziening) en de bio-energiecentrale zelf. Daarna begeleidde Ingenia de oplevering van de verschillende percelen. Het warmtenet en de tijdelijke warmtevoorziening zijn in het voorjaar van 2010 opgeleverd. Aan de bouw van de centrale zelf is inmiddels begonnen. Ingenia blijft betrokken bij het project tot de in bedrijf name van de bio-energiecentrale in 2011.

34184

Vergisting Elsendorp
In deze vergistingsinstallatie worden vloeibare reststromen vergist. De installatie is primair gericht op de productie van groene stroom. In de installatie worden vloeibare organische reststromen mt behulp van bacteriën in een zuurstofloze omgeving (anaëroob) omgezet in biogas, warmte en water. In de installatie wordt op jaarbasis ruim 2,7 miljoen kWh groene stroom opgewekt. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens. De milieuvergunning laat de verwerking van een breed scala aan reststromen toe. Ingenia begeleidde de aanvraag van de milieuvergunning en adviseerde over de uitbreiding van de capaciteit van de installatie, waardoor per saldo meer biogas en meer elektriciteit geproduceerd kon worden.

46954

Stadsverwarming Amsterdam
Ingenia adviseerde bij de aansluiting van Nederlands grootste WKK-installatie op biogas voor levering van stadswarmte in Amsterdam. Voor het eerst levert een commerciële onderneming honderd procent duurzame warmte aan het stadswarmtenetwerk in het noordwesten van Amsterdam. De warmte wordt gemaakt uit het biogas dat vrijkomt bij het vergisten van lokaal horeca-afval en levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor consumptie. Westpoort Warmte -de eigenaar van het stadswarmtenet- koopt de duurzame warmte van vergistingsbedrijf Orgaworld en verkoopt het weer aan bedrijven en consumenten in de regio.