Dit onderdeel van een engineeringpakket bestaat uit een pakket van eisen (bijv. definitie van grondstoffen of producten, beschikbare ruimte, …) en randvoorwaarden (bijv. capaciteit, business case, …) op grond waarvan een management- of engineering besluit kan worden genomen om een project voort te zetten. Een BOD dient ook als (management of engineering) benchmark voor de verder voortgang van het engineering project.

De volgende items worden behandeld in een standaard BOD studie:

  • Input criteria
  • Output criteria
  • Locatie-eisen
  • Operationele voorwaarden
  • Risicoprofiel

De uiteindelijke omvang van de studie is altijd maatwerk en kan op basis van de wensen van de klant aangepast worden. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.