Dit is een engineeringpakket op hoofdlijnen en met name gericht op een pakket van eisen (bijv. definitie van grondstoffen of producten, beschikbare ruimte, …) en randvoorwaarden (bijv. capaciteit, business case, …) op grond waarvan een managementbesluit kan worden genomen om een project voort te zetten. Een BOD dient ook als (management) benchmark voor de verder voortgang van het engineering project.

De volgende items worden behandeld in een standaard BOD studie:

  • Input criteria
  • Output criteria
  • Locatie-eisen
  • Operationele voorwaarden
  • Risicoprofiel
  • Budget ±30% (investering en exploitatie)
  • Opstellen businessplan

De uiteindelijke omvang van de studie is altijd maatwerk en kan op basis van de wensen van de klant aangepast worden.