Analyses van biomassa, (bio)brandstoffen en afval

Het objectief vaststellen van de juiste kwaliteit en samenstelling van biomassa, secundaire brandstoffen, afval, biobrandstoffen is van vitaal belang voor de industrie. Ingenia is ruim ervaren met het nemen van monsters, het opstellen van monsternameprotocollen en de interpretatie van analyseresultaten.

 

Ingenia biedt verschillende diensten ten aanzien van al dan niet gecertificeerde laboratorium-analyses:

  • analyse van vaste biomassa en afval
  • sorteerproeven voor afval
  • analyse van vloeibare (bio)brandstoffen zoals (bio)diesel, plantaardige en dierlijke olien en vetten, minerale olie, benzine, blendproducten (o.a. benzine/ethanol, diesel/biodiesel)
  • analyse van substraten voor vergisting op potentiële biogasopbrengst