Analyse van A, B en C-hout volgens de Altholz Verordnung

Sinds 1 Maart 2003 is in Duitsland de Altholz Verordnung in werking getreden. Deze verordening is van toepassing op afvalhout voor verschillende doeleinden:

 

  • recycling (o.a. spaanplaat)
  • de toepassing voor energieopwekking (o.a. biomassacentrales)
  • het definief verwijderen (o.a. afvalverbanding)

 

Ingenia kan voor u de monstername, analyse en rapportage conform de Altholz Verordnungverzorgen. Download hier meer informatie.

35185

Parameter

Formule

Grenswaarde
[mg/kg]

Arseen

As

2

Lood

Pb

30

Cadmium

Cd

2

Chroom

Cr

30

Koper

Cu

20

Kwik

Hg

0,4

Chloor

Cl

600

Fluor

F

100

Pentachloorfenol

3

poly-gechlooreerde bi-fenylen

PCB’s

5