Afval

Het begrip afval is breed en veelzijdig. Wat voor de een afval is, kan voor de ander een hoge waarde hebben als grondstof of brandstof. De markten van biomassa en afval zijn nauw verwant. Ingenia kent de markten en biedt expertise om met name organische afvalstromen optimaal toe te passen. Ingenia helpt bij het verhogen van de kwaliteit door sorteren en opwaarderen, drogen of pelleteren van afval, maar ook bij productie van energie door verbranding, pyrolyse of vergassing.

Afval of niet?

Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. Als het geen afvalstof is, dan gelden andere verplichtingen. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures. De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) stelt regels vast om te bepalen of een stof of voorwerp een afvalstof is of niet. In deze kaderrichtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen bijproducten die ontstaan bij een productieproces en stoffen die geen afvalstof meer zijn omdat het producten zijn geworden (einde-afvalstatus). Ingenia heeft diverse klanten geholpen met het opstellen en onderbouwen van het dossier voor de aanvraag van deze einde-afvalstatus voor hun (bij)producten.