Actief koolfilters

Actief kool filters worden met name ingezet voor de verwijdering van geur en koolwaterstoffen, maar ook voor kwik, PAK’s en dioxinen. Actieve kool wordt gekenmerkt door een zeer groot specifiek oppervlak waaraan componenten geadsorbeerd kunnen worden.

Er zijn diverse ontwerpcriteria die relevant zijn voor de bedrijfsvoering, zoals:

 

  • De beladingsgraad van het actief kool ofwel de hoeveelheid (massa) actief kool die nodig is om de (geur)componenten te adsorberen. De beladingsgraad varieert, per toepassing, van enkele procenten tot enkele tientallen procenten. De beladingsgraad is van belang voor de stand tijd en dus de bedrijfskosten;
  • Het beoogde verwijderingsrendement;
  • Het type actief kool. Al dan niet geimpregneerd;
  • De uitvoeringsmethode: vast bed (zoals patronen) of injectie in combinatie met een stoffilter.

actief-kool

Ingenia biedt expertise ten aanzien van het ontwerp, de bedrijfsvoering en optimalisatie.