Bio-energie
Afval
Biobrandstoffen
Circulaire Economie
Biobased
Processen
Lucht

Ingenia

Ingenia is een innovatief en onafhankelijk raadgevend ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van duurzame energie en milieu. Wij zijn een innovatief ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het opwerken van (organische) reststromen tot energie(producten) en emissie-beperking. De expertise van Ingenia bestaat uit procestechnologie, energietechniek en emissies. Ingenia onderscheidt zich door de integrale benadering van:

  • duurzame energie & milieu
  • technologie en
  • kosten en bedrijfskundige aspecten

Producten

Ingenia verricht engineerings -werkzaamheden voor diverse projecten, met name op het gebied van bioenergie, biobrandstoffen, afvalverwerking en emissiereductie en geurbestrijding.

Ingenia heeft een ruime ervaring in uitgebreide haalbaarheidstudies en businessplannen. Op basis van snelle quick-scan kunnen de contouren van een project worden verkend.

 

Ingenia kan u ondersteunen bij het opstellen van uw business plan zowel voor interne fiattering of externe financiering. Wij bieden onze diensten aan voor het realiseren van diverse hoofdstukken in uw business plan.

Ingenia heeft een brede expertise over verschillende milieuaspecten. Tevens is Ingenia gespecialiseerd in het aanvragen van vergunningen voor (bio-)energie en afvalverwerkingsprojecten.

Markten

Biogasanlage 04

Bio-energie

Een belangrijk aspect voor een succesvol bio-energie project is het vaststellen van de kwaliteit van de brandstoffen en de continuïteit daarvan. Ingenia biedt hierop een uitgebreid pakket aan diensten ten aanzien van analyses en eigen R&D.

34206

Afval

Een belangrijk aspect voor een succesvol bio-energie project is het vaststellen van de kwaliteit van de brandstoffen en de continuïteit daarvan. Ingenia biedt hierop een uitgebreid pakket aan diensten ten aanzien van analyses en eigen R&D.

34259

(bio)Brandstoffen

Ingenia heeft ruime ervaring met een keur aan biobrandstoffen. Of het nu gaat om laboratorium onderzoek naar de productie van 1e of 2e generatie ethanol en biodiesel uit reststromen, het ontwerp van installaties of het optimaliseren van bestaande installaties: bij Ingenia bent u steeds aan het juiste adres.

Wood chips background.

Circulaire economie

Een belangrijk aspect voor een succesvol bio-energie project is het vaststellen van de kwaliteit van de brandstoffen en de continuïteit daarvan. Ingenia biedt hierop een uitgebreid pakket aan diensten ten aanzien van analyses en eigen R&D.

46956

Biobased

In de bio-based economy staat het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen centraal. Ingenia biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een rol te verwerven in de biobased ecomomy. Het opwaarderen van (organische) reststromen is een van de specialismen van Ingenia.

champignons-shutterstock_205365838

Proces

Ingenia ontwikkelt, samen met opdrachtgevers en partners nieuwe processen voor het valoriseren van biomassa, reststromen en afval. Van idee tot realisatie van laboratoriumproef tot pilot en van engineering tot bouw levert Ingenia steeds op maat de gewenste ondersteuning om innovaties te versnellen en te realiseren.

shutterstock_146786327

Lucht

Ingenia is dagelijks actief om de beste technische en economische maatregelen toe te passen ter vermindering van rookgassen c.q. procesemissies en maakt hiertoe gebruik van een up-to-date database met meer dan 350 leveranciers, technieken en referentieprojecten op het gebied van emissiereductie en stankbestrijding.