Business plan

Ingenia kan u ondersteunen bij het opstellen van uw business plan zowel voor interne fiatering (directiebesluit) of externe finaciering. Wij bieden onze diensten aan voor het realiseren van diverse hoofdstukken in uw business plan.

 

Markt- en concurrentieanalyse Welke partijen zijn relevant voor het project. Dit betreft dan zowel de leveranciers van de grond- of brandstoffen als de afnemers van uw producten en/of de energie (warmte, gas, elektriciteit). Welke alternatieven hebben deze partijen? Nu en in de toekomst? Is er sprake van een groeimarkt? Is er sprake van een verdedigbaar (lange termijn) concurrentievoordeel? Welke drempels zijn te verwachten? Hoe groot is de markt en welk aandeel wordt veroverd?
Productie en logistiek Welke installaties zijn nodig voor uw project? Kunt u sommige zaken beter uitbesteden? Welke logistieke aspecten komen aan bod? Wie doet de bedrijfsvoering en het onderhoud?
Organisatie Wat is de impact op uw organisatie? Welke organisatievorm is aan te bevelen? Hoeveel tijd vergt het project van uw medewerkers?
Risico’s en gevoeligheden Welke technische en economische risico’s kleven er aan het project? Hoe kunnen deze risico’s worden beperkt? Wat zijn worst case en best case scenario’s? Technisch? Financieel?
Investeringen, exploitatie en rentabiliteit Wat zijn de noodzakelijke investeringen in installaties en gebouwen?Terugverdienen wordt aangetoond met financiële projecties, bestaande uit winst-en-verliesrekeningen en cashflowprognoses. Ingenia voert hiertoe diverse berekeningen uit IRR (Internal Rate of Return), Netto Contante Waarde (NCW) en terugverdientijden.
Subsidies en fiscale voordelen Ingenia heeft ruime ervaring met het aanvragen van subsidies voor investeringen (diverse regelingen van AgentschapNL en diverse regionale en provinciale fondsen) en exploitatie (o.a. SDE). Daarnaast zijn er nog fiscale mogelijkheden (o.a. EIA, MIA, VAMIL en WBSO)